Jumper

News

EXIMO is 40!

21.03.2016 | This year EXIMO Agro-Marketing AG celebrates its 40th anniversary.
wiêcej

Founded in 1976 as a GmbH and subsidiary of the Austrian company OEMOLK, the company can look back on a success story unparalleled In the dairy industry. With new and constantly updated business models the company has been able to remain an important part of...


GULFOOD 2016 - EXIMO is a part of it! (Kopie 1)

27.10.2015 | Please come and visit us at the Gulfood 2016 in Dubai from 21 - 25/ 02 / 2016.
wiêcej

GULFOOD 2016 - EXIMO is a part of it! Please come and visit us at the Gulfood 2016 in Dubai from 21 - 25 / 02 / 2016. Stand-No.  S2-D56 We welcome your visit.


EXIMO w Kolonii.

10.10.2015

EXIMO reprezentowane z wŠ‚asnym stoiskiem na ANUGA DAIRY. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas od 10-14. paŠºdziernika, codziennie (w godz.  10-18) na stoisku EXIMO. Hall 10.1 - Stand A 022 Cieszymy siê z PaŠ„stwa pobytu  w Kolonii.


20 years for EXIMO

01.04.2013 | EXIMO Board celebrates double anniversary
wiêcej

Ever since 1993, Janis Cipulis and Andreas Dreißig have put their stamp on EXIMO Agro-Marketing AG and made a major contribution to the company’s success. Their dual leadership sets important trends on the international dairy market for EXIMO.


Birgit Cipulis - 25 lat pracy w EXIMO -Serdeczne Gratulacje

09.03.2012 | Dusza naszej firmy Š›wiêtuje swoje 25. urodziny.
wiêcej

Postawa  Pani Birgit Cipulis juŠ¼ od 1987 roku znaczÄ…co wpŠ‚ynꊂa na EXIMO Agro-Marketing AG. Jako prokurent i dyrektor handlu miêdzynarodowego w dziale masŠ‚a i sera, jest wysoko cenionym i kompetentnym partnerem dla wszystkich pracowników...


EXIMO w Gulfood 2012

30.01.2012 | Oczekiwane rekordy frekwencji na najwaŠ¼niejszych targach na Bliskim Wschodzie
wiêcej

RównieŠ¼ w 2012 r. Gulfood w Dubaju ponownie przekroczono nowe rekordy. Dla ponad 3800 wystawców i 110 pawilonów miêdzynarodowych targów, na piêæ miesiêcy przed rozpoczêciem sprzedano miejsca. To po raz kolejny podkreŠ›la znaczenie targów dla przemysŠ‚u...


ArtykuŠ‚ 1 do 6 z 11

< Poprzednia 1 2 Następna >

NASZE PRODUKTY

JAKOŠŠÆ, PRZYJEMNOŠŠÆ I RÓŠ»NORODNOŠŠÆ - DOWIEDZ SIÊ WIÊCEJ O NASZYCH PRODUKTACH

mehr Informationen

NASZE MIEJSCA DZIAŠALNOŠŠCI

EXIMO Z SIEDZIB¥ W HAMBURGU OTWIERA BRAMÊ DO MIÊDZNARODOWEGO ŠŠWIATA MLEKA

mehr Informationen

EXIMO PORTAL OBSŠUGI ŠADUNKÓW

PRZEWOZIMY MLEKO!
CHCESZ?
JEŠŠLI ZAJMUJESZ SIÊ SPEDYCJ¥ KORZYSTAJ Z NASZEGO PORTALU

mehr Informationen


EXIMO w Kolonii.

ANUGA ma nowego wystawcê.

21.09.2011 | Na raz pierwszy jest EXIMO reprezentowane z wŠ‚asnym stoiskiem na ANUGA DAIRY. Z prawie 150.000 odwiedzajÄ…cych ze 180 krajów ANUGA jest najwaŠ¼niejszym i jednym z najwiêkszych na Š›wiecie targów dla  Š¼ywnoŠ›ci  i przemysŠ‚u spoŠ¼ywczego. Jedna ... wiêcej

Jêzyk

Metanavigation