Jumper

Administracja

Eduard Tscheter

RachunkowoŠ›æ

Jungfernstieg 41| D-20354 Hamburg


Tel.: +49 (040) 349 11 -184

Fax: +49 (040) 349 11 -224

e-Mail: tscheter@eximo.de

Claudia Kleemund

RachunkowoŠ›æ

Jungfernstieg 41| D-20354 Hamburg


Tel.: +49 (040) 349 11 -173

Fax: +49 (040) 349 11 -224

e-Mail: kleemund@eximo.de

Ingmars Sipols

Administracja

Jungfernstieg 41| D-20354 Hamburg


Tel.: +49 (040) 349 11 -220

Fax: +49 (040) 349 11 -224

e-Mail: info@eximo.deNASZE PRODUKTY

JAKOŠŠÆ, PRZYJEMNOŠŠÆ I RÓŠ»NORODNOŠŠÆ - DOWIEDZ SIÊ WIÊCEJ O NASZYCH PRODUKTACH

mehr Informationen

NASZE MIEJSCA DZIAŠALNOŠŠCI

EXIMO Z SIEDZIB¥ W HAMBURGU OTWIERA BRAMÊ DO MIÊDZNARODOWEGO ŠŠWIATA MLEKA

mehr Informationen

EXIMO PORTAL OBSŠUGI ŠADUNKÓW

PRZEWOZIMY MLEKO!
CHCESZ?
JEŠŠLI ZAJMUJESZ SIÊ SPEDYCJ¥ KORZYSTAJ Z NASZEGO PORTALU

mehr Informationen


EXIMO is 40!

This year EXIMO Agro-Marketing AG celebrates its 40th anniversary.

21.03.2016 | Founded in 1976 as a GmbH and subsidiary of the Austrian company OEMOLK, the company can look back on a success story unparalleled In the dairy industry. With new and constantly updated business models the company has been able to remain an important part of ... wiêcej

Jêzyk

Metanavigation